Leave Your Message
חדשות התעשייה

חדשות התעשייה

לחזק את יישום סיבים מינרליים בחומרי חיכוך

2023-10-19
חומרי חיזוק בחומרי חיכוך נותנים בעיקר למוצרי חיכוך חוזק מכני גבוה, המאפשר להם לעמוד בכוח העומס המופעל על ידי עיבוד מכני בתהליך הייצור של מוצרי החיכוך וכן בכוח הפגיעה, היא...
צפה בפרטים
על פיתוח חומרי חיכוך בלמים לרכב

על פיתוח חומרי חיכוך בלמים לרכב

2022-11-07
היסטוריית האבולוציה של חומרי חיכוך בלמים לרכב הפיתוח של חומרי חיכוך בלמים לרכב מחולק לשלושת השלבים הבאים: השלב הראשון הוא שלב הפיתוח של חומרי בלמים, שהוא בעיקר בלמי תוף; ה...
צפה בפרטים